Header image
Incompany Trainingen

Telefoon: 06 47 57 42 51

E-mail: info@remedi-training.nl

Remedi geeft de trainingen op uw eigen locatie.
       

 
 

BLS - PBLS - AED (Reanimatie)


Reanimatie en het geven van een elektroshock door de AED

Waarom een reanimatie cursus:
In Nederland worden jaarlijks ruim 15.000 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dit zijn er 300 per week of bijna elke 2 uur een! In ongeveer 80% van de gevallen zal dit thuis gebeuren.

Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op een hartstilstand toe. Andere factoren die de kans op een hartaanval vergroten zijn een hoge bloeddruk, roken en een hoog cholesterol.

Van de mensen die buiten het ziekenhuis werden getroffen door een hartstilstand en werden gereanimeerd, overleeft ongeveer 12% het doordat er mensen in de buurt waren die hulp konden bieden.
In Seattle in de Verenigde Staten is de overlevingskans 25% doordat het merendeel van de inwoners in staat is iemand te reanimeren.

Inmiddels hebben in Nederland ongeveer 3 miljoen mensen (= 23% van de bevolking ouder dan 18 jaar) de basiscursus reanimatie gevolgd. De doelstelling van de Nederlandse Hartstichting voor 2010 is: "het vergroten van de overlevingskansen bij een plotselinge hartstilstand van 10% naar 25% door, in samenwerking met overheden, bedrijfs- en verenigingsleven, reanimatiepartners en vrijwilligers, te realiseren dat een getrainde leek binnen 6 minuten na een hartstilstand reanimeert en, indien beschikbaar, met een Automatische Externe Defibrillator (AED) defibrilleert.

Een Automatische Externe Defibrilator (AED) is een apparaat waarmee een elektrische schok toegediend kan worden. De oorzaak van een hartstilstand is in de meeste gevallen een ernstige ritmestoornis van het hart (fibrilleren). Door met behulp van een AED snel een elektroshock toe te dienen (defibrilatie) kan de overlevingkans stijgen tot boven de 70%! Voor elke minuut dat het hart blijft fibrilleren neemt die kans op herstel af met 10%. Daarom komen op steeds meer plaatsen AED’s te hangen. Snel en deskundig gebruik van een AED vergroot dus de overlevingskansen bij een hartstilstand. (info hartstichting)

Cursus:

Reanimatie (volgens de regels van de reanimatieraad en hartstichting)
Inclusief certificaat

Duur:
4 uur, waarvan theorie en veel praktijk

AED
6 uur, dan kom je in het bezit van een reanimatiediploma en bediener AED.
Ben je al in het bezit van het reanimatie diploma dan is 2 uur genoeg.

Groepsgrootte:
6 maximaal 8 personen

Locatie:
In-company

ReMedi ook voor LOTUS slachtoffer
 
 
product image 1 product image 2