Header image
Incompany Trainingen

Telefoon: 06 47 57 42 51

E-mail: info@remedi-training.nl

Remedi geeft de trainingen op uw eigen locatie.
       

 
 

BEDRIJFSHULPVERLENING (LEH)

 

Waarom BHV:

In 2004 zijn 79.000 werknemers behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een ongeval op de werkvloer.

De kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval waarvoor behandeling op een SEH-afdeling in een ziekenhuis nodig is, is voor mannen ruim vier keer zo groot als voor vrouwen. Wanneer gekeken wordt naar leeftijd, blijkt dat de 15- tot en met 24-jarigen het grootste risico lopen op een arbeidsongeval (16 arbeidsongevallen per 1.000 werkenden). Risicovolle bedrijfstakken zijn met name de bouw en de metaalindustrie (respectievelijk 25 en 22 arbeidsongevallen per 1.000 werkenden).

Meer dan de helft van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld beknellingen en snijden aan een mes of een machine. Ruim 20% van de arbeidsongevallen wordt veroorzaakt door een val. De meest voorkomende letsels zijn kneuzingen, open wonden en fracturen. De vingers, handen en ogen zijn de meest getroffen lichaamsdelen.
Opvallend is het hoge aandeel letsel aan de schouder, arm of hand, met name letsel aan de vingers bij 15- tot en met 24-jarigen.
In de metaalindustrie en de bouw wordt relatief vaak het oog getroffen. In de horeca en de voedings- en genotsmiddelenindustrie is er relatief vaak letsel aan de handen en vingers. Bij de bedrijfstakken ‘vervoer, post en communicatie’, ‘openbaar bestuur’ en in de land- en tuinbouw valt op dat er vaak sprake is van letsel aan de heup, been of voet.

Wat kan ReMedi u bieden:

LEH = Levensreddende Eerste Hulp opleiding.

Deze opleiding bestaat uit:
- Levensreddend handelen
- Reanimatie
- Verslikking
- Noodvervoersgreep
- Ernstig uitwendig letsel

Duur cursus:
8 uur

In samenwerking met een bedrijf dat het brandgedeelte verzorgt, kunnen wij een diploma BHV aanbieden.

 

Wilt u meer weten over deze cursus dan kunt u mij gerust bellen of contact opnemen via de e-mail.

 

 

ReMedi ook voor LOTUS slachtoffer
 
 
product image 1 product image 2